Proč vedoucí loďařská společnost na
Tchai-wanu, CSBC, vybrala W Abrasives HPG Premium produkt? 


CSBC (China Shipbuilding Company) je přední loďařskou společností na Taiwanu, která působí ve dvou základnách, v přístavech Kaohsiung a Keelung. Spol. Winoa Taiwan začala kontaktovat svoje oddělení přípravy povrchů na základně v Keelungu od roku 2013.
 
Po několika technických servisech a seminářích s provozním týmem spol. CSBS jasně uznala přidanou hodnotu spol. Winoa pro zákazníky a náš prodejní tým také jasně porozuměl následujícím požadavkům zákazníků:
 
 

1. Zlepšení kvality povrchu ocelových desek:

Pomocí výrobku konkurence      W Abrasives Premium
product HPG 8

2. Ušetření nákladů na tryskání metacím kolem:
Na základě požadavků zákazníka jsme si stanovili prodejní cíl nahradit výrobek místní konkurence  přední značkou spol.Winoa W Abrasives, a sice  výrobkem Premium product HPG8, optimálním řešením pro tryskací stroje s metacími koly. 
 
 

3. Úspěšné výsledky: 


Snížení celkových následků na tryskání metacím kolem (broušení, elektřina, údržba atd.) o 6,1%.
 
To bylo úspěšnou výzvou pro taiwanský tým spol. Winoa.
 
 
 
 
V případě zájmu o další informace nás prosím kontaktujte na adrese contact.taiwan@wabrasives.com.