Innowacyjna technologia W Abrasives:
inteligentne narzędzie do oceny i doskonalenia jakości obróbki strumieniowo ściernej

Obróbka strumieniowo-ścierna jest procesem powszechnie stosowanym do czyszczenia powierzchni, na które nakładane mają być powłoki ochronne; to skuteczny proces, ulepszający w znaczący sposób właściwości materiału: czystość, chropowatość, aktywacja powierzchni. Parametry te mają bezpośredni wpływ na przyczepność i trwałość powłoki, przy czym nie są one łatwe do oceny i monitorowania.
Jakość czyszczenia strumieniowo-ściernego (czystość powierzchni, jednorodność strumienia, itd.) nadal wyznaczane są przez subiektywne normy opierające się na kontroli wzrokowej, co często prowadzi do sporów pomiędzy producentem a użytkownikiem końcowym. Trudna do opisania jest także chropowatość uzyskiwana przez czyszczenie strumieniowo-ścierne i dlatego do jej oceny nadal powszechnie stosuje się nieodpowiednie parametry.
Firma W Abrasives, jako przodujący ekspert ds. obróbki strumieniowo-ściernej, opracowała innowacyjne „inteligentne narzędzie”,
które pomaga naszym klientom zmierzyć wpływ obróbki na jakość powierzchni wyrobu.

Nasze inteligentne narzędzie umożliwia ocenę jakości obróbki i odpowiednie dostosowanie parametrów pracy maszyny:
  • WA CLEAN : Kontrola czystości powierzchni: obiektywny i rzetelny pomiar cech powierzchni
  • WA DUST : Kontrola zapylenia powierzchni: dokładna analiza pyłów
  • WA 3D : Kontrola chropowatości za pomocą aparatury 3D: rzetelna analiza topografii obrabianej powierzchni
  • WA CAM :Kamera termiczna: najszybsza metoda wykrywania najcieplejszego punktu

Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów oraz zastosowaniu naszych rozwiązań Premium (produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w połączeniu z usługą wsparcia technicznego) będziesz w stanie ocenić i udoskonalić jakość obróbki strumieniowo-ściernej i jednocześnie zmniejszyć ogólne jej koszty.