ที่สุดของนวตกรรม

ยืนยันอย่างชัดเจนในความสำเร็จของ IKK do Brasil หนึ่งในผู้ผลิตสินค้าของ W Abrsives ได้รับรางวัลผู้ส่งมอบสินค้ายอดเยี่ยม “Best Innovation Performance” ความสำเร็จหลัก มาจากการบริการทางด้านเทคนิคที่เรามอบให้กับลูกค้าชาวบราซิล

กิจกรรรมหลักๆ ที่ได้มอบให้กับลูกค้า คือ การเข้าตรวจเช็คเครื่องยิงทราย, ทำสรุปรายงานทางด้านเทคนิคอย่างละเอียด (TER), จัดการอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยม นำมาซึ่งความสำเร็จของลูกค้า โดยสามารถลดต้นทุนในการยิงทรายได้ 30 % โดยประมาณ


แต่งานของพวกเขาก็ยังไม่จบแค่นั้น...IKK do Brasil ยังคงสานต่อความสำเร็จด้วยการส่งเสริมการทำงานด้านเทคนิคและคอยสนับสนุนและช่วยพัฒนาไปเรื่อย ๆ ที่ศูนย์การทดสอบสินค้า เพื่อที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ทดแทนสินค้าประเภท Cut Wire ได้อย่างตรงใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการในเชิงของเทคนิค

และการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ยังคงดำเนินต่อไป