การทำความสะอาด WA เป็นเทคโนโลยีพิเศษที่พัฒนาโดย W Abrasives เครื่องมือนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถวัดความสะอาดได้ด้วยกระบวนการวัดสี

งานที่ยอดเยี่ยมของวิศวกรและแผนกวิจัยและพัฒนา ของเราทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาด WA ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO อุปกรณ์ทำความสะอาด WAใช้การวิเคราะห์สี รายงานทางเทคนิคมาตรฐาน ISO เลขที่ ISO / TR 22770 อธิบายถึงมาตรการวัดสี เชิงวิเคราะห์เป็นวิธีการเพื่อสนับสนุนการประเมิน ภาพของเกรดการเตรียมการตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน ISO 8501-1 วิธีการวิเคราะห์สีนั้นใช้องค์ประกอบสี CIELAB ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 11664-3

ค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานได้ในวิดีโอนี้: